6. Svařovací kabely - jaký průřez a délku?

V našem sortimentu nabízíme Simplex kabely ke svařovacím zdrojům buď hotové, v setu ke stroji nebo v metráži libovolného provedení dle Vašeho přání. Ke kabelům poskytujeme také široký sortiment příslušenství.

Nabízíme průměry / průřezy:

Průřezy kabelů jsou normalizovány a tvoří ucelenou řadu. Správný průřez svařovacích kabelů určíte podle svařovacího proudu, kterým budete svařovat. Důležitý údaj je tzv. dovolené zatížení svařovacího zdroje (DZ), které naleznete v technických parametrech každé konkrétní svářečky.

Opotřebování kabelů je nutné pravidelně kontrolovat a případně dotahovat i všechny spoje. Zejména spoje, přes které prochází elektrický proud. Při jejich používání je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla vycházejících z příslušných norem.

Vhodné příslušenstvím ke kabelům:

  • zemnící svorky
  • držáky elektrod
  • lisovací kabelová oka
  • bajonetové koncovky

 

Proudové zatížení a délka kabelů podle normy ČSN 34 7470 část 6
při okolní teplotě 20 oC

Průřez jádra kabelu
(mm2)
Proudová zatížitelnost (A) Maximální délka
kabelu (m)
DZ = 100% DZ = 60%
16 110 120 15
25 145 158 17
35 178 194 20

 

Parametry gumového kabelu při okolní teplotě 30 oC

Jmenovitý
průřez
Hmotnost Proudová zatížitelnost při teplotě okolí 30 oC
Trvalý
provoz
Periodický provoz
Zatěžovatel 10 minut Zatěžovatel 5 minut
mm g/m 100% 85% 60% 35% 85% 60% 35%
16 220 130 A 131 A 133 A 144 A 132 A 142 A 166 A
25 300 173 A 175 A 182 A 204 A 179 A 196 A 234 A
35 410 216 A 220 A 233 A 268 A 226 A 250 A 304 A
50 560 274 A 281 A 303 A 356 A 287 A 323 A 398 A
70 770 341 A 352 A 387 A 463 A 360 A 409 A 510 A