Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zboží je nepříjemná událost ale i to se bohužel stává. Stejně tak může nastat špatný výběr zboží z vaši strany či jiné představy o zboží, které si nemůžete “osahat”. Uděláme však maximum aby i tyto byrokratické kousky byly pro Vás rychlé a jednoduché. Jako zákazník jste pro nás na prvním místě a musíte být spokojený/á. Proto nebudeme nic protahovat a vše vyřešíme k Vaši spokojenosti. Chceme tu být pro Vás opakovaně, ne jen jednou..

 

Vrácení zboží bez udání důvodu

Našim cílem je spokojený zákazník a proto uděláme maximum, i když to není naše chyba. Například špatně vybrané zboží přijmeme zpět v zákonné lhůtě do 14 dní od nákupu. Doporučujeme ale s námi výběr zboží konzultovat a kontaktovat nás. Zejména výběr správné svářečky dle svého účelu použití. Není nic jednoduššího, než ušetřit peníze, čas a starosti a mít svářečku opravdu na míru.

Návod na vrácení ale najdete níže.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží je nepříjemná ale i to se bohužel také stává. I tady uděláme maximum pro jednoduché a rychlé provedení. Nicméně se nebojte. Naše zboží je kvalitní, značkové a vyzkoušené

Návod na reklamaci najdete níže. 

 


 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník či spotřebitel má právo nám bez udání důvodu vrátit zboží, nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu www.svarovani-kolin.cz, v lhůtě do 14 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a nesmí nést známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení, včetně veškerého příslušenství a dokumentace.

Odstoupení od kupní smlouvy nám musíte doručit do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží, a to na naši adresu provozovny e-shopu ( Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o., U Křižovatky 95, 280 02 Kolín ) nebo na náš e-mail ( eshop@svarovani-kolin.cz ). V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Musíte nám také doručit i to zboží do čtrnácti ( 14 ) dní od převzetí zboží. Po jeho doručení k nám, Vám jako zákazníkovi zašleme zpět částku za zboží a to nejpozději do 30 dnů ( žádný strach, děláme to hned a peníze vrátíme bezodkladně ), odpovídající plné kupní ceně na číslo bankovního účtu, které nám sdělíte ve formuláři odstoupení od smlouvy. My jako prodávající máme právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tedy částku za dopravu, kterou jsme Vám zboží prvně poslali.

Vy jako kupující berete na vědomí, že pokud Vámi vrácené zboží bude poškozené, opotřebované či částečně spotřebované, vzniká nám jako prodávajícímu vůči Vám jako kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody jsme oprávněni Vám jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy ke stažení zde → Formulář odstoupení od smlouvy www.svarovani-kolin.cz

Návod jak přesně postupovat s vrácením zboží:

 

 1. Stáhněte si formulář pro odstoupení od smlouvy
 2. Vyplňte formulář, zejména číslo účtu, kam Vám budeme vracet peníze
 3. Vytiskněte si formulář a podepište ho
 4. Připojte daňový doklad - fakturu
 5. Formulář odstoupení od smlouvy a daňový doklad vložte do zásilky, která bude obsahovat kompletní zboží, které je třeba zabalit tak, aby balení dostatečně bránilo poškození zboží během přepravy, a to včetně obalu výrobku
 6. Odešlete vše na naši adresu
 7. Pokud bude vše v pořádku, ihned Vám vrátíme peníze na účet
Adresa k vrácení zboží bez udání důvodu:
 

Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o.
U Křižovatky 95
280 02 Kolín

Zákaznická linka a podpora:

Pondělí až Pátek od 7:30 do 16:00 hodineshop@svarovani-kolin.cz, +420 321 719 300 nebo +420 602 264 942

 

Reklamace a záruka

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím našeho internetového obchodu www.svarovani-kolin.cz se řídí a je v souladu s platnou legislativou České republiky. Záruka na zboží je 2 roky. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří ale i záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do Vašich práv jako kupujícího, jsou pro Vás jako kupujícího závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Tedy, pokud výrobce dává sám delší záruku, například 3 roky, máte na ni právo ale pokud by výrobce chtěl úmyslně zkrátit záruku jen na jeden rok, tak se Vás to netýká a máte ze zákona záruku 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet ten den, kdy si zboží jako kupující převezmete. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží u nás v internetovém obchodě www.svarovani-kolin.cz, jehož důkazem je daňový doklad – faktura. Ten vždy obdržíte e-mailem nebo Vám ho u nás dohledáme dle jména, příjmení a adresy.

Reklamace, kterou nám jako zákazník uplatníte, vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, jak nám ukládá zákon, pokud se společně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte jako kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu zboží, kterou nelze odstranit. Tedy například Vám vrátíme peníze.

My jako prodávající Vám odpovídáme jako kupujícímu za to, že prodávané zboží je při Vašem převzetí ve shodě s kupní smlouvou, tedy že je bez vad a nové, nikoli použité. Pokud by ale při převzetí nebylo vše ve shodě s kupní smlouvou, máte jako kupující plné právo na to, aby jsme Vám jako prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedly do stavu odpovídající kupní smlouvě a to vše podle Vašeho požadavku buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný a nelze-li splnit Váš požadavek jako kupujícího, můžete po nás požadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy odstoupit a my Vám musíme vrátíme peníze. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze zboží.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Při výskytu odstranitelné vady máte jako kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můžete jako kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, tak výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, můžete jako kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, máte jako kupující právo na výměnu zboží nebo můžete opět od smlouvy odstoupit. Stejná práva Vám přísluší jako kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však jako kupující nemůžete pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada a to jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel­né vady. 

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožadujete jako kupující výměnu zboží, máte jako kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Jako náš zákazník se při uplatňování reklamace můžete s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy, dokladem o koupi - fakturou a zbožím, obrátit přímo na nás jako prodejce na kamenné prodejně, skladu eshopu a zárověň i sídle společnosti ( Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o., U Křižovatky 95, 280 02 Kolín ), nebo můžete zboží zaslat do naší provozovny internetového obchodu www.svarovani-kolin.cz ( Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o., U Křižovatky 95, 280 02 Kolín ) spolu s vyplněným reklamačním formulářem, dokladem o koupi - fakturou a zpáteční adresou a kontaktem na Vás.

Po neodkladném vyřízení reklamace Vám zboží ihned zašleme zpět. V případě oprávněné reklamace máte jako kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného k nám.

Jako náš zákazník budete vyrozuměn/a o vyřešení reklamace primárně e-mailem nebo telefonicky, aby jste věděl/a, co a jak bylo. 

Vzor reklamačního formuláře ke stažení zde → Formulář reklamace zboží www.svarovani-kolin.cz

Návod jak přesně postupovat:

 1. Stáhněte si formulář pro odstoupení od smlouvy
 2. Vyplňte formulář, zejména číslo účtu, kam Vám budeme vracet peníze
 3. Vytiskněte si formulář a podepište ho
 4. Připojte daňový doklad - fakturu
 5. Reklamační formulář a daňový doklad vložte do zásilky, která bude obsahovat kompletní zboží, které je třeba zabalit tak, aby balení dostatečně bránilo poškození zboží během přepravy, a to včetně obalu výrobku
 6. Odešlete vše na naši adresu
 7. Pokud bude vše ok, předáme reklamaci na posouzení výrobci nebo dovozci a ten vydá stanovisko
 8. Pak Vám ihned posíláme výrobek zpět opravený nebo rovnou nový kus

Adresa pro uplatnění reklamace - kam nám máš reklamované zboží zaslat či doručit:

Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o.
U Křižovatky 95
280 02 Kolín

Zákaznická linka a podpora:

Pondělí až Pátek od 7:30 do 16:00 hodineshop@svarovani-kolin.cz, +420 321 719 300 nebo +420 602 264 942

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 11.12.2023

 

Logo svarovani-kolin.cz